Pristupačne cijene za sve djelatnosti


Basic

198kn/mj

Basic sadržava

 • 1 Location
 • Pregled recenzija
 • Statistika
 • Mobilna aplikacija
 • Dodatna lokacija 49,00 kn/mj

Standard

396kn/mj

PROMO 50% OFF

Standard sadržava

 • Up to 5 Locations
 • Pregled recenzija
 • Statistika
 • Mobilna aplikacija
 • Marketing alati
 • Dizajn promo materijala
 • Dodatna lokacija 49,00 kn/mj

Pro

792kn/mj

Pro sadržava

 • Up to 5 Locations
 • Pregled recenzija
 • Statistika
 • Mobilna aplikacija
 • Marketing alati
 • Praćenje konkurencije
 • Praćenje statistike
 • Odgovaranje na recenzije
 • Vođenje email marketinga
 • Email komunikacija s korisnicima
 • Ažuriranje web aplikacije
 • Dizajn promo materijala
 • Blog objave
 • Sms alarm
 • Kreiranje redovitih izvještaja
 • Dodatna lokacija 99,00 kn/mj

Upravljanje profilom

198kn/mj

Upravljanje profilom sadržava

 • 1 Location
 • Dizajn QR koda i promo materijala
 • Marketing alati
 • Blog objave
 • Praćenje konkurencije
 • Praćenje statistike
 • Odgovaranje na recenzije
 • Vođenje email marketinga
 • Email komunikacija s korisnicima
 • Ažuriranje web aplikacije
 • Dizajn promo materijala
 • Blog objave
 • Sms alarm
 • Kreiranje redovitih izvještaja
 • Dodatna lokacija 99,00 kn/mj